Виконуючи це тестове завдання, ви продемонструєте свої навички щодо правильного написання слів іншомовного походження. Щоб виконати це завдання, пригадайте випадки, коли вживається чи не вживається м’який знак. Зпоміж українських архітекторів варто відзначити Івана Левинського. За сорокалітню діяльність ним були зведені сотні будівель житловопобутового та громадського призначення.

тестування з теми безпечний інтернет

Якби – це сполучник підрядності, тому його потрібно писати разом. Разом потрібно писати слова лимоннокислий (бо лимонна кислота), південноукраїнський (бо Південна Україна), південнокримський (бо південний Крим), науковоподібний (бо подібний до науки). А от прикметникмолочно-білий потрібно житомирський екологічний ліцей 24 написати через дефіс, бо він утворений поєднанням відтінку та кольору. Прислівник старанно утворений від прикметника старанний, тому потрібно писати подвоєні літери. Слово забинтований – це особлива форма дієслова (дієприкметник). У дієприкметниках ніколи не відбувається подвоєння.

Актуальні Документи

Також у пишемо на початку речення перед приголосним та після паузи (коми, тире, двокрапки тощо) перед приголосним. У слові бетонні подвоєння відбувається на межі різних частин слова (кореня та суфікса). Не пишемо м’який знак після і перед шиплячими (вагаєшся, ослінчик, спитаєш).

Примеры Вопросов Из Секции “чтение”

Одне питання, яке з’являється на екрані, зачитується вголос диктором. У тих, хто здає тест, є 15 секунд на підготовку і 45 секунд для відповіді на запитання. На екрані буде відображатися час, що залишився для підготовки та відповіді на запитання. Ті, хто здає тест, не повинні хвилюватися, якщо вони не знайомі з конкретною дисципліною. Уривок містить всю необхідну інформацію для відповіді на запитання.